NHÀ SÀN CỦA NGƯỜI LẠCH
LẠCH'S HOUSES
ĐÀ LẠT - 1956 .
 

VN - Nhà ở của người Lạch có 2 loại, người giàu cò thì cất nhà sàn, người nghèo thì làm nhà sạp lợp tranh.


EN - The Lạch had two kinds of house, the rich built bungalows, the poor built houses with thatched roofs.


NHÀ SÀN CỦA NGƯỜI LẠCH
icon-clock-3
1956
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?