RỪNG THÔNG
PINE FORESTS
ĐÀ LẠT - 1973 .
 

VN - Thông xuất hiện ở khắp mọi nơi trong thành phố và là bộ lọc khổng lồ, tạo ra không khí trong lành mát mẻ. Chính những điều kiện trên đây góp phần quan trọng để Đà Lạt trở thành một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng.


EN - Pine trees are everywhere in this city and so this creates a huge refining device to offer Đà Lạt a cool and pure atmosphere. Thanks to this condition, Đà Lạt has become an ideal resort.


 

Login

Lost your password?