RỪNG THÔNG
TRONG THÀNH PHỐ
PINE WOODS
IN THE CITY
ĐÀ LẠT - 1952 .
 

VN - Thiên nhiên Đà Lạt thơ mộng là nhờ rừng thông. Thành phố ẩn mình giữa rừng thông trùng điệp, tạo nên một giá trị đặc trưng, riêng biệt mà chỉ Đà Lạt mới có.
(Trong hình, khu vực ấp Ánh Sáng, cầu Ông Đạo còn rất nhiều thông)


EN - The nature of Đà Lạt is romantic thanks to pine woods. The city hides in numerous pine woods, which offer Dalat a wonderful feature.
(In the picture, Ánh Sáng commune and Ông Đạo bridge still had a lot of pine trees)


 
RỪNG THÔNG TRONG THÀNH PHỐ
icon-clock-3
1952
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?