THÀNH PHỐ NGÀN THÔNG
THE CITY WITH
THOUSANDS OF PINE TREES
ĐÀ LẠT - 1966 .
 

VN - Khí hậu quanh năm ôn hoà, mát mẻ, thành phố Đà Lạt được bao bọc và xen lẫn giữa ngàn thông trùng điệp.


EN - Thanks to the surrounding of a lot of pine trees Đà Lạt has mild weather all year round.


THÀNH PHỐ NGÀN THÔNG
icon-clock-3
1966
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?