THÁC ANKROËT
ANKROËT WATERFALL
ĐÀ LẠT - 1950 .
 

VN - Thác Ankroët là nơi được Toàn quyền Đông Dương Decoux chọn làm nơi xây dựng nhà máy thủy điện đầu tiên của Đà Lạt vào năm 1942.


EN - Ankroët waterfall was the place where the Indochina Minister Decoux chose to construct the first hydroelectric plant in Đà Lạt in 1942.


 

Login

Lost your password?