THÁC ANKROËT
ANKROËT WATERFALL
ĐÀ LẠT - 1957 .
 

VN - Thác Ankroët thứ nhất cách Đan Kia 4km trên dòng sông Đạ Đờng là thác nước cao 18m nằm trong một vực sâu hoang vắng giữa rừng thông. Thác Ankroët là nơi được Toàn quyền Đông Dương Decoux chọn làm nơi xây dựng nhà máy thủy điện đầu tiên của Đà Lạt vào năm 1942.


EN - The first Ankroët is 4km from Dankia on Đạ Đờng river, it is a 18m-high waterfall which located in a deep isolated canyon in a pine forest, Ankroët was chosen to be the construction site of the first hydroelectric plant in Đà Lạt in 1942 by Indochina Minister Decoux.


Login

Lost your password?