THÁC PRENN
PRENN WATERFALL
ĐÀ LẠT - 1962 .
 

VN - Ngay sau bức màn nước lóng lánh và dưới vòm đá có chiếc cầu bắc ngang, khiến mỗi lần du khách qua cầu nghe tiếng thác đổ ào ào trên đầu cứ tưởng mình lạc vào thế giới thần tiên.


EN - Behind the sparkling water and under the wall there is a bridge, which visitors can go through the whitish water over their heads. They imagine that they are in a miraculous world.


 

Login

Lost your password?