ĐIỆN THÁI HÒA
THÀI HÒA PALACE
HUẾ - 1959 .
 

Điện Thái Hòa là nơi thiết đại triều (vào ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng) và tổ chức các cuộc đại lễ như lễ lên ngôi, mừng thọ, lễ tuyên thệ gọi tên các vị tân khoa trong các cuộc thi đình…


 

Login

Lost your password?