LĂNG MINH MẠNG
TOMB OF MINH MẠNG
HUẾ - 1961 .
 

VN - Khởi công xây dựng vào năm 1840. Năm 1843, tức gần 3 năm sau khi vua Minh Mạng qua đời, lăng mới được xây dựng xong và mang tên Hiếu Lăng. Cách Huế chừng 12km, với diện tích 18ha, gồm trên 30 công trình kiến trúc lớn nhỏ, lăng chia làm hai khu vực, nơi thờ và nơi đặt mộ, nằm trên một trục dọc xuyên suốt cả công trình. Những công trình chủ yếu đều được xây dựng trên trục chính này, công trình khác làm đăng đối ở hai bên, theo một trật tự nghiêm ngặt. Cả khu lăng tẩm được điểm xuyết bằng nhiều hồ sen, cầu, cổng, vườn hoa...

EN - It was started construction in 1840. In 1843, almost three years after the death of King Minh Mạng, it was completely built and called Hiếu Lăng. About 12km away from Huế, in an area of 18ha, Hiếu Lăng is consisting of 30 large and small buildings. The region is divided into two areas: places of worship and of tomb. All are located on a vertical axis through the region. The main buildings are built primarily on this main axis, other works done symmetrically on both sides, following a strict order. The whole region was added with many lotus ponds, bridges, ports, gardens...


 

Login

Lost your password?