CẦU XÓM BÓNG
BÓNG VILLAGE BRIDGE
NHA TRANG - 1957 .
 

VN - Ban đầu, người Pháp cho xây dựng cây cầu nhỏ vào năm 1925. Đến năm 1969, người Mỹ cho đập cây cầu cũ và xây cầu mới, cầu này song song cầu cũ và tồn tại cho tới ngày nay.


EN - At first, the French built a small bridge in 1925. Then in 1969 the American knocked it down and rebuilt a new bridge. The new bridge was built parallel to the old one, which was still seen now.


 
CẦU XÓM BÓNG
icon-clock-3
1957
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?