CÀY RUỘNG
PLOUGHING
NHA TRANG - 1963 .
 

VN - Cái cày của nông dân Khánh Hòa ngày xưa còn đơn sơ lắm, hầu hết đều làm bằng gỗ, chỉ có cái lưỡi cày là làm bằng sắt. Cái cày là một công cụ dùng để xới đất, lật lớp đất lên trước khi trồng trọt. Cái cày được kéo bằng trâu hay bò, kéo với 1 con hay 2 con.


EN - Khánh Hòa had very simple ploughs, mostly made of wood with an iron ploughshare. This was a tool for digging soil, turning up soil before cultivating. The plough was drawn by two buffaloes.


 

Login

Lost your password?