HÒN CHỒNG
A NATURAL STONE SETTING
NHA TRANG - 1959 .
 

VN - Tục truyền rằng, ngày xưa có một ông khổng lồ đến xứ này ngoạn cảnh, tình cờ trông thấy một bầy tiên nữ đang nô giỡn. Và vì mãi nhìn ngắm nên ông vô tình trượt chân ngã, ông vội bám vào vách núi khiến sườn núi sụp đổ, vương vãi khắp nơi, tạo thành hòn Chồng và để lại một vết lõm hình bàn tay rất lớn với những ngón tay lún sâu vào đá.


EN - One legend told that there was a giant who came there to sightsee and he saw fairies playing down wards. He accidentally fell down, he had to grab the cliff and some stone fell down, which created Hòn Chồng. On the cliff there was still the shape of his big hand made a big hole in the stone.


 

Login

Lost your password?