GIÊ LÚA
THRESHING
NHA TRANG - 1960 .
 

VN - Sau khi lúa đã được phơi khô, người nông dân cần phải “giê lúa” để cho sạch trấu, lúa lép hay cát bụi lẫn vào. Thường thì người ta dùng thúng hay nia xúc lúa rồi giơ lên cao và đổ rãi xuống, mượn sức gió thổi cho sạch lúa.


EN - After drying the crops, peasants thresh them to reject the rice husks, bad grains and dust. They filled rice grains in a large basket, held it high and poured the grains down, took the advantage of the wind to blow off all bad particles.


Login

Lost your password?