KÉO LƯỚI TRÊN
BIỂN NHA TRANG
1959 .
 

VN - Mỗi buổi trong ngày, bãi biển Nha Trang có một vẻ đẹp riêng. Khi bình minh ló dạng, mặt biển phẳng lặng như tờ, nước xanh biêng biếc, điểm thêm mấy chiếc ghe đánh cá từ ngoài khơi trở về. Xa xa đảo Hòn Yến đen sì, in hình tên mặt nước phía chân trời, tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ... (Non nước Khánh Hòa - Nguyễn Đình Tư)


EN - Nha Trang has special beauties for each time of the day: when the sun rises the sea is quiet as a sheet of paper, on the blue sea, fishing boats get ashore from their night shift, far away the black Yến Island reflects on the water at the horizon, creating a marvelous sight... (extracted from "Khánh Hòa Lanscape" by Nguyễn Đình Tư).


 
KÉO LƯỚI TRÊN BIỂN NHA TRANG
icon-clock-3
1959
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?