BÃI DƯƠNG
DƯƠNG BEACH
NHA TRANG - 1968 .
 

VN - Bãi Dương nằm về hướng Đông Bắc thành phố Nha Trang, bên cạnh bãi Hòn Chồng. Bãi cát dài, nước lặng, sóng yên, ra xa hàng chục mét nước cũng chỉ ngang ngực.


EN - It was in the NorthEast of Nha Trang, beside Hòn Chồng, natural stone setting. It had a long sandy beach, the water was not very deep, just breast-level from meters far.


 

Login

Lost your password?