parallax background

Trưa hè trên biển Nha Trang, 1968