XE LỬA QUA ĐẠI LÃNH
NHA TRANG - 1960s .
 

Phong cảnh Đại Lãnh từ thời vua Minh Mạng đã được liệt vào hàng danh thắng và được chạm vào Cửu Đỉnh trong Kinh thành Huế. Đại Lãnh nằm lọt giữa một bên là đèo Cả và một bên là đèo Cổ Mã. Đường xe hơi đi ở trên, đường xe lửa đi ở dưới. Một bên là biển, một bên là núi đá cheo leo, ba mặt là núi vây quanh, chỉ có mặt Đông trông ra biển cả.


 
XE LỬA QUA ĐẠI LÃNH
icon-clock-3
1960s
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?