THÁP PO KLONG GARAI
PO KLONG GARAI
TEMPLE TOWERS
NINH THUẬN - 1967 .
 

Đại diện cho phong cách muộn (đầu thế kỷ XIV đến thế kỷ XVII), tháp Po Klong Garai gồm nhiều công trình lớn nhỏ khác nhau, nhưng hiện nay còn lại 3 ngôi xây bằng gạch. Đó là tháp Cổng (cao 8,56m), tháp Lửa (cao 9,31m) và tháp Chính - tháp thờ vua Po Klong Garai - (cao 21,59m, mỗi cạnh rộng hơn 10m). Bố cục và cấu trúc của mỗi tháp là cả một công trình kiến trúc nghệ thuật. Mỗi cạnh, mỗi tầng và mỗi mặt của từng tháp được trang trí bằng các họa tiết gốm, đá với đủ loại hình người, đuôi rồng, hình lá, hình bò thần.


 
THÁP PO KLONG GARAI
icon-clock-3
1967
icon-pin
Ninh Thuận
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?