TRƯỜNG SƯ PHẠM QUI NHƠN
QUI NHƠN PEDAGOGY SCHOOL
QUI NHƠN - 1974 .
 

VN - Ngày 10-5-1962, trường được thành lập theo một Quyết định của Bộ Giáo dục Sài Gòn với nhiệm vụ tuyển sinh và đào tạo giáo viên cho tất cả các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Các cơ sở chính của trường được xây cất vào năm 1962.

EN - On 10-5-1962, the school was set up under a decision of the Ministry of Education, Sài Gòn to recruit and train teachers for all provinces and high-lands of Việt Nam. Main campus of the school was built in 1962.


 
TRƯỜNG SƯ PHẠM QUI NHƠN
icon-clock-3
1974
icon-pin
Qui Nhơn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?