CẦU MỐNG
MỐNG BRIDGE
SÀI GÒN - 1959 .
 

VN - Cầu có chiều dài chừng 130m, rộng 5,2m và bắc qua kênh Tàu Hủ. Đây được coi là một trong những cây cầu tồn tại gần như nguyên vẹn và lâu đời nhất Sài Gòn. Cầu Mống được xây dựng năm 1893-1894 và do Công ty Vận chuyển Hàng hải Messageries Maritimes (Pháp) bỏ vốn xây dựng nên ban đầu cầu có tên là cầu Messageries Maritimes. Vì được làm bằng những thanh thép theo dạng vòng mống nên có lẽ vì vậy mà từ khi ra đời, người dân đã gọi nó là cầu Mống.


EN - It was 130m long, 5.2m wide, built over Tàu Hủ canal. Although it was the oldest bridge in Sài Gòn, it looks still the same as it used to be. It was built from 1893 to 1894 by a French Shipping Company Messageries Maritimes, so at first it had the name Messageries Maritimes. It was built with curved bars of steel so it looked like a rainbow, people called it MỐNG Bridge (Mống means rainbow in Southern Vietnamese).


 

Login

Lost your password?