CHỢ BẾN THÀNH
BẾN THÀNH MARKET
SÀI GÒN - 1969 .
 

VN - Đây là một trong hai cây cầu vượt bằng thép được xây năm 1968 phía trước chợ Bến Thành. Tuy nhiên không bao lâu sau thì phải dỡ bỏ, có lẻ do tính mỹ thuật và công năng không cao.


EN - There used to be two steel ring roads in front of the market built in 1968. But later they were knocked down, perhaps because they affected the artistic sight of Sài Gòn and perhaps because of their inefficient function.


 
CHỢ BẾN THÀNH
icon-clock-3
1969
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?