LĂNG TẢ QUÂN
LÊ VĂN DUYỆT
SÀI GÒN - 1965 .
 

Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt - General Lê Văn Duyệt mausoleum


VN - Lê Văn Duyệt hai lần được của làm Tổng trấn Gia Định. Năm 1832, ông qua đời và được vua Minh Mạng truy tặng chức Tả Vạn Công Thần nhưng sau đó vua truy xét việc cũ hạ lệnh đoạt quan tước, mộ bị san bằng và xiềng bằng dây xích sắt. Mãi 13 năm sau, vua Tự Đức mới cho đắp lại mộ cũ, bỏ xích sắt và 20 năm sau nữa mới truy phục Vọng Các công thần chưởng Tả quân Bình Tây tướng quân quận công.


EN - Lê Văn Duyệt, a general, had been twice appointed as Governor of Gia Định. When he died in 1832, King Minh Mạng awarded him the title "Tả Vạn Công Thần" but then the King ordered a reinvestigation into Lê Văn Duyệt's deeds with the result that all of his titles and ranks were deprived, his tomb was leveled and chained. 13 years later, King Tự Đức ordered that his tomb was rebuilt and chains removed. It look twenty years more for his rank and title were restored and a new and long title was conferred on him.


 
LĂNG TẢ QUÂN LÊ VĂN DUYỆT
icon-clock-3
1965
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?