CỔNG CHÍNH
LĂNG TẢ QUÂN
LÊ VĂN DUYỆT
SÀI GÒN - 1965 .
 

Cổng chính Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt - The main entrance to Lê Văn Duyệt mausoleum


VN - Cổng chính vào lăng chính là một cổng tam quan được xây dựng năm 1949 với hai tầng mái lợp ngói âm dương, phía trên có đắp nổi 3 chữ Nho “Thượng Công Miếu”, gần tam quan có vài cây thốt nốt cổ thụ. Tam quan cũng là hình ảnh tiêu biều của lăng Ông được in trên rất nhiều ấn phẩm như sách, báo, bìa lịch, bưu thiếp, tem thư, kể cả trên tờ bạc phát hành năm 1966 của Việt Nam Cộng Hòa (mặt còn lại in đức Tả Quân).


EN - The main gate was built in 1949 with two tiled rooms. Above there were 3 letters in Chinese characters: Thượng Công Miếu (The Temple of The Superior). Next to the gate there was an old jaggery tree. This gate was the symbol of Ông Mausoleum printed on a lot of publication as books, newspapers, calendars, postcards, stamps... And even on paper notes in 1966 by The Republic Vietnam authority (the other side of the note there was the figure of Tả Quân himself).


 
CỔNG CHÍNH LĂNG LÊ VĂN DUYỆT
icon-clock-3
1965
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?