THẢO CẦM VIÊN
ZOO AND BOTANICAL GARDEN
SÀI GÒN - 1963 .
 

VN - Ban đầu nơi đây có tên là Vườn Bách Thảo, đây là nơi bảo tồn động, thực vật. Nó có tuổi thọ đứng hàng thứ 8 trên thế giới. Năm 1956, Vườn Bách Thảo được tu sửa, tái thiết và đổi tên thành Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Nhưng đối với người dân Sài Gòn thì trước này vẫn quen gọi là Sở Thú.


EN - It was originally a botanical garden where local flora and fauna were kept and studied. This garden is the world's eighth oldest one. In 1956, the garden was repaired and reconstructed, and renamed Sài Gòn Zoo and Botanical Garden.


 
THẢO CẦM VIÊN
icon-clock-3
1963
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?