DINH ĐỘC LẬP
INDEPENDENCE PALACE
SÀI GÒN - 1957 .
 

VN - Ngày 23-2-1868, Thống đốc Nam kỳ de La Grandière đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Dinh Thống đốc mới tại Sài Gòn theo đồ án của KTS Hermite. Công trình được xây dựng trên diện tích rộng 12ha. Do ảnh hưởng cuộc chiến tranh Pháp - Phổ năm 1870 nên công trình này kéo dài đến năm 1871 mới xong, và được đặt tên là Dinh Norodom.


EN - On 23-2-1868, de La Grandière, Governor of Cochinchina, held a ceremony to lay the foundation stone of a new palace in Sài Gòn based on a plan designed by Architect Hermite. The building is situated on an area of 12 hectares. Due to the Franco-Prussian War of 1870, construction was not completed until 1871. The palace was named Norodom Palace.


 
DINH ĐỘC LẬP
icon-clock-3
1957
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?