ĐƯỜNG LÊ THÁNH TÔN
LÊ THÁNH TÔN STREET
SÀI GÒN - 1960 .
 

VN - Đường này thuộc loại xưa nhất Sài Gòn. Thời Pháp, lúc đó là đường số 15.
Năm 1865, chia làm ba đường nối nhau, đó là đường Sainte Enfance, Isabelle II và Palanca.
Năm 1870, hai đoạn đầu nhập làm một và lấy tên là đường Espagne. Còn đoạn đường từ Đồng Khởi (ngày nay) đến ngã sáu, ngày 22-11-1947, được đổi là đường Lê Lợi.
Ngày 22-3-1955, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa nhập hai đường Espagne và Lê Lợi làm một và đặt tên là đường Lê Thánh Tôn cho đến nay.


EN - It was one of the oldest streets in Sài Gòn. In French Colonial Time it was street No. 15. 3 streets named: Sainte Enfance, Isabelle II, Palanca joined into one street called Espagne. The way from Đồng Khởi now to the the six-way crossroads was named Lê Lợi street.
On March 22, 1955 Sài Gòn authority joined Espagne and Lê Lợi and named Lê Thánh Tôn street till now.


 
ĐƯỜNG LÊ THÁNH TÔN
icon-clock-3
1960
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?