ĐẠI LỘ LÊ LỢI
LÊ LỢI BOULEVARD
SÀI GÒN - 1969 .
 

VN - Lúc đầu đây chỉ là một con kênh dài khoảng 800m được đào vào các năm từ 1801-1862. Sau khi kênh đào xong, con đường dọc bờ kênh mang tên đường số 13, năm 1865 được đổi thành đường Bonard. Từ ngày 22-3-1955, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đổi tên đường Bonard thành Đại lộ Lê Lợi và nó trở thành một trong những con đường đẹp ở Sài Gòn. Trên đường này có các cửa hiệu nổi tiếng như Casino Sài Gòn, Thương xá Tax, Thương xá Rex... và trụ sở Quốc Hội của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.


EN - It was originally a canal of some 800 meters long dug in the years 1801-1862. Upon completion, the road along this canal was called Route 13 and renamed Bonard Boulevard in 1865. On 22-3-1955, Sài Gòn Government changed Bonard to Lê Lợi Boulevard and it became one of the most beautiful boulevards in Sài Gòn. There were many famous buildings, stores and places on this boulevard, such as Casino Sài Gòn, Tax and Rex Market Halls... and the National Assembly of the Republic of Việt Nam.


 
ĐẠI LỘ LÊ LỢI
icon-clock-3
1969
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?