NHÀ THỜ ĐỨC BÀ
SAIGON NOTRE-DAME CATHEDRAL BASILICA
SÀI GÒN - 1957 .
 

VN - Nhà thờ Đức Bà, còn có tên gọi là Nhà thờ Chánh tòa.
Ngôi nhà thờ này được xây dựng theo đồ án của KTS Bourard, được xem là một chuyên gia về các công trình kiến trúc tôn giáo. Đồ án là một trong số 18 đồ án được đệ trình, đã được Giám mục Colombert đặt viên đá đầu tiên vào ngày 7-10-1877 và khánh thành ngày 11-4-1880.
Nhà thờ có chiều dài 91m, rộng 35,3m, vòm mái cao 21m. Lúc đầu, nhà thờ có hai tháp chuông vuông cao 36,6m. Năm 1885, KTS Gardès đã thêm hai chóp tháp chuông làm tăng chiều cao của tháp thành 57m.
Nhà thờ Đức Bà luôn là một trong những công trình mang tính biểu tượng của Sài Gòn xưa và nay.


EN - Sài Gòn Notre-Dame Basilica, was also called The Cathedral.
The cathedral was built according to the plan by Parisian Architect Jules Bourard who was considered as an expert in religious construction. The plan was selected from 18 submitted ones. The foundation stone laying ceremony was conducted by Bishop Isidore Colombert on 7-10-1877 and the construction was completed on 11-4-1880.
The cathedral measures 91 meters by 35,3 meters with the nave of 21 meter high. At first, the cathedral had two square towers of 36,6 meters high. In 1885, Architect Gardès added two belfries making the towers reach a height of 57 meters.
The Sài Gòn Notre-Dame Cathedral Basilica is always one of symbols of Sài Gòn in the past and present.


 
NHÀ THỜ ĐỨC BÀ
icon-clock-3
1957
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?