VIỆN BẢO TÀNG
THE NATIONAL MUSEUM
SÀI GÒN - 1959 .
 

VN - Tòa nhà Bảo tàng nằm trong khuôn viên của vườn Bách Thảo được xây theo phong cách kiến trúc "Đông Dương cách tân", do KTS người Pháp Auguste Delaval thiết kế, và do nhà thầu Etablissements Lamorte Sài Gòn thực hiện trong 3 năm, từ 1926 đến 1928. Ngày 20-10-1945, chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra nghị định đổi tên là Gia Định Bảo Tàng Viện.


EN - The museum building was located in the Botanical Garden. It was built in modernized Indochina style of architecture. It was designed by a French architect Auguste Delaval and constructed by a French contractor Etablissements Lamorte Sài Gòn in 3 years from 1926 to 1928. On October 20, 1945 The Việt Nam Republic government issued a decision to change the name to Gia Định Museum.


 
VIỆN BẢO TÀNG
icon-clock-3
1959
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?