BÃI TRƯỚC
FRONT BEACH
VŨNG TÀU - 1969 .
 

VN - Bãi Trước còn có tên bãi Tầm Dương. Ở phía mặt tiền thành phố Vũng Tàu, là một trong những bãi biển đẹp của Vũng Tàu. Nằm giữa núi Lớn và núi Nhỏ. Ngày xưa, dọc theo bãi Trước có rất nhiều dừa, nên được đặt tên là vịnh Hàng Dừa, ngoài ra cũng có trồng dương liễu và rất nhiều bàng. Những hàng cây liên tiếp nhau che rợp gần hết bãi cát.

EN - Front Beach is also known as Tầm Dương Beach. Front Beach is one of the beautiful beaches of the city of Vũng Tàu. This beach is located between Big Mountain and Little Mount, is a quiet cove. In old times, along the Front Beach there were many coconut trees, so it was named Hàng Dừa Bay. There were also a lot of palm and catappa trees creating consecutive shades along the beach.


 

Login

Lost your password?