HỒ THAN THỞ
LAKE OF SIGHS
ĐÀ LẠT - 1960 .
 

VN - Từ xa xưa, vùng hồ Than Thở ngày nay là một vùng đầm lầy. Vào năm 1938, người Pháp đắp đập ngăn dòng suối Cam Ly, xây dựng hồ chứa nước rộng 8,5ha cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt.


EN - Formerly this was a damp. In 1938, the French made a dam to stop Cam Ly stream, and built a reservoir of 8,5 hectares to supply water to Đà Lạt.


HỒ THAN THỞ
icon-clock-3
1960
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?