GIÁO HOÀNG
HỌC VIỆN
COLLÉGE
PONTIFICAL PIO X
ĐÀ LẠT - 1962 .
 

VN - Ngày 13-9-1958 học viện bắt đầu khai giảng khóa đầu tiên với 4 linh mục và 24 chủng sinh, sinh hoạt trong một khu nhà do Đại học Công giáo nhượng lại. Đầu tiên, học viện có tên là "Giáo hoàng Học viện Mẫu tâm Vô nhiễm" (Seminarium Pontificale Immaculati Cordis B.M.V.). Đến năm 1959, Khâm sứ Tòa Thánh tại Việt Nam Giuseppe Caprio đổi tên thành "Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X" (Collegium Pontificium Sancti Pio X).


EN - On June 13th, 1958, students started the first course with 4 priests and 24 catholics in a house belonged to a religious university. At first it had the Latin name Seminarium Pontifical Immaculi-corgis. In 1959, The Ambassador of Catholic Cathedral in Vietnam Giuseppe Caprio changed its name to Pontificium Sancti Pio X.


 
GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN
icon-clock-3
1962
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?