KÈN BẦU CỦA NGƯỜI LẠCH
CALABASH 6-TUBE TRUMPET
ĐÀ LẠT - 1955 .
 

VN - Nhóm nhạc cụ hơi khá phong phú trong cộng đồng người thiểu số. Phổ biến nhất là loại kèn bầu 6 ống (còn gọi là mbuốt hay mboắt), gồm một quả bầu và 6 ống trúc thoát hơi. Nếu đàn đá và chiêng chỉ sử dụng trong các lễ hội thì kèn không bị ràng buộc, nên hầu như có mặt mọi lúc, mọi nơi. Khả năng diễn tấu của nó cũng phong phú vì nó thể hiện được nhiều cung bậc khác nhau.


EN - In a group of popular musical instruments in minority communities, the most common instrument are Calabash 6-tube trumpet (so called mbuốt or mboắt) comprises of a calabash and 6-bamboo tubes. If the stone drum and gong were only used in festivals trumpets were optional. Therefore this kind of trumpet appeared every where, every time. In addition, its performance was abundant due to its different level of tones.


KÈN BẦU CỦA NGƯỜI LẠCH
icon-clock-3
1955
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?