HỒ THAN THỞ
LAKE OF SIGHS
ĐÀ LẠT - 1960 .
 

VN - Thuở ban đầu, nhận thấy vùng này rất hoang vu, chỉ nghe tiếng gió rì rào qua kẽ lá tạo thành một khúc nhạc buồn, người Pháp mới đặt tên là Lac des Soupirs. Soupir có nghĩa là tiếng gió thổi trong rừng (les soupirs du vent dans les bois) nhưng cũng có nghĩa là sự than thở.


EN - In early days, the French realized that this place was deserted, only the sound of wind could be heard through leaves on trees like a sad song and they named it in French Lac des Soupirs. Soupirs means the sound of blowing wind in the woods (Les Soupirs du vent dans les bois) but it also means To Sigh in English.


 
HỒ THAN THỞ
icon-clock-3
1960
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?