LĂNG LONG MỸ
QUẬN CÔNG
NGUYỄN HỮU HÀO
ĐÀ LẠT - 1957 .
 

VN - Lăng Nguyễn Hữu Hào là nơi chôn cất và thờ Đức Long Mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào - cha của Nam Phương Hoàng Hậu - tọa lạc tại ngọn đồi ở phía Tây Nam thành phố Đà Lạt và được xây vào cuối năm 1939. Công trình kiến trúc theo những quy chuẩn mang đậm nét văn hoá phương Đông.


EN - Nguyễn Hữu Hào mausoleum was the burial place of Duke Nguyễn Hữu Hào - Nam Phương Queen's father. It was located on a hill in the Southwest of Đà Lạt. It was built in late 1939. The architecture here was the standard of Eastern Culture style.


 
LĂNG NGUYỄN HỮU HÀO
icon-clock-3
1957
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?