THÁC PRENN VÀ SỞ THÚ
PRENN WATERFALLS
AND ZOO
ĐÀ LẠT - 1958 .
 

VN - Trước năm 1963, thác Prenn đã có thảo cầm viên với nhiều loài thú hoang dã, chim và thảo mộc.


EN - Before 1963, there was a zoological garden in Prenn with a lot of wildlife, birds and plants.


 
THÁC PRENN VÀ SỞ THÚ
icon-clock-3
1958
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?