THÀNH PHỐ GIỮA
RỪNG THÔNG
A CITY HIDDEN
INPINE FORESTS
ĐÀ LẠT - 1973 .
 

VN - Thông xuất hiện ở khắp mọi nơi trong thành phố và là bộ lọc khổng lồ, tạo ra không khí trong lành mát mẻ. Chính những điều kiện trên đây góp phần quan trọng để Đà Lạt trở thành một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng.


EN - Pine trees are everywhere in this city and so this creates a huge refining device to offer Đà Lạt a cool and pure atmosphere. Thanks to this condition, Đà Lạt has become an ideal resort.


 
THÀNH PHỐ GIỮA RỪNG THÔNG
icon-clock-3
1973
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?