THIẾU NỮ LẠCH ĐAN LÁT
KNITTING LẠCH WOMEN
ĐÀ LẠT - 1957 .
 

VN - Không chỉ giỏi buôn bán, người Lạch còn biết đan chiếu cói, dệt thổ cẩm và làm các loại bẫy thú rừng. Những cô gái người Lạch khéo tay luôn được dân làng trọng vọng. Cứ đến dịp nông nhàn, người phụ nữ Lạch lại đi nhổ cói ở những vùng đầm lầy đem về phơi khô, chuốt vót rồi đem ngâm nước và phơi lại. Sau đó, họ vào rừng tìm cây làm thuốc nhuộm và dệt thành những chiếc chiếu cói với đường nét hoa văn khá sắc sảo.


EN - Not only good at trading, the Lạch also knew how to knit straw mats, to weave silk cloth and to make traps wild animals. The Lạch ladies with their clever hands were always respected by all the villagers, when having idling time, Lạch ladies went to swamps to pick up straws, dried them, cut them and then dried them again. Then they went into the forests to find some kinds of plants to make dye and finally they knitted flowered mats, which were enjoyed by the most of people.


 
THIẾU NỮ LẠCH ĐAN LÁT
icon-clock-3
1957
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?