THUNG LŨNG
TÌNH YÊU
VALLEY OF LOVE
ĐÀ LẠT - 1973 .
 

VN - Một thắng cảnh thơ mộng với mặt hồ phẳng lặng giữa những đồi thông trùng điệp…


EN - The sight here is so romantic with a still lake in pine woods...


 
THUNG LŨNG TÌNH YÊU
icon-clock-3
1973
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?