LĂNG KHẢI ĐỊNH
TOMB OF KHẢI ĐỊNH
HUẾ - 1961 .
 

VN - Đây là lăng cuối cùng của dòng vua nhà Nguyễn. Được khởi xây từ năm 1920, đến năm 1931 mới hoàn chỉnh. Lăng Khải Định cách Huế 10km, nằm trên núi Châu Ê, gọn trong 1 khuôn viên hình chữ nhật dài 117m, rộng 49m. Vật liệu chính để xây lăng là sắt thép và bê tông. Nhìn xa, lăng trông giống như một lâu đài Châu Âu hơn là một kiến trúc công trình Châu Á.

EN - This is the last tomb of Nguyễn Dynasty. Construction was started in 1920. Up to 1931 it was completely built. King Khải Định Tomb is 10km away from Huế, located on Châu Ê mountain, enclosed in a rectangular site of 117m long, 49m wide. Main materials to build the tomb are steel and concrete. From far away, the tomb looks like a European castle rather than an Asian architecture work.


 
LĂNG KHẢI ĐỊNH
icon-clock-3
1961
icon-pin
Huế
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?