BÃI DƯƠNG
DƯƠNG BEACH
NHA TRANG - 1965 .
 

VN - Bãi Dương và bãi Hòn Chồng nằm trong số những bãi biển đẹp của Nha Trang. Bãi cát dài, nước lặng, sóng yên, ra xa hàng chục mét nước cũng chỉ ngang ngực. Vào những ngày triều rút, biển cạn trơ đáy, nhiều du khách chân trần lội ra ngoài xa để xem người dân cạy hàu, bắt ốc…


EN - Dương Beach and Hòn Chồng were beautiful beaches of Nha Trang, with long white sandy beaches. During days, when tides ebbed away, people could wade far to watch fishermen picking shells.


 

Login

Lost your password?