CẦU XÓM BÓNG
BÓNG VILLAGE BRIDGE
NHA TRANG - 1957 .
 

Thời Pháp, cầu Xóm Bóng và cầu Hà Ra đều nhỏ, hẹp. Ở đầu các cầu đều có vọng gác lớn. Một con đường hẹp nối từ cầu Hà Ra đến cầu Xóm Bóng.


Trước 1954, hai bên đường là một bãi sình phủ xanh dừa nước, ô rô, cọc kèn. Sau 1954, người dân tứ xứ đến Nha Trang lập nghiệp, đổ đất, xây nhà trên bãi sình này.


 
CẦU XÓM BÓNG
icon-clock-3
1957
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?