ĐƯỜNG PHAN
BỘI CHÂU
PHAN BỘI
CHÂU STREET
NHA TRANG - 1958 .
 

VN - Khu vực gần chợ Đầm, Nha Trang ngày nay. Đường Phan Bội Châu là một trong những con đường chính của Nha Trang.


EN - In Đầm Market region nowadays. Phan Bội Châu street is one of the main streets in Nha Trang.


 
ĐƯỜNG PHAN BỘI CHÂU
icon-clock-3
1958
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?