NHÀ THỜ GIÁO XỨ
DỤC MỸ, NHA TRANG
1963 .
 

Nhà thờ Giáo Xứ Dục Mỹ - The church of Dục Mỹ parish - Ninh Hòa - 1963


Ngày 15-8-1958, Linh mục Nguyễn Văn Nghi đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên để xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Dục Mỹ.


Ngày 26-6-1959, Linh mục Nguyễn Văn Nghi chuyển đi nơi khác và giáo xứ được bàn giao cho Linh mục Nguyễn Bá Chính. Linh mục Chính tiếp tục công việc xây dựng, đến tháng 8-1960 thì hoàn thành.


 
NHÀ THỜ GIÁO XỨ DỤC MỸ
icon-clock-3
1963
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?