GA NHA TRANG
NHA TRANG RAILWAY STATION
NHA TRANG - 1957 .
 

VN - Năm 1901, người Pháp cho xây dựng tuyến đường sắt Sài Gòn - Nha Trang. Đến năm 1913, hoàn thành đoạn đường sắt Sài Gòn đến Ga Phú Vinh (cách Nha Trang chừng 5km). Năm 1928, đoạn đường từ Nha Trang đi Đà Nẵng được khởi công, đồng thời nhà ga Nha Trang cũng bắt đầu xây dựng, và khánh thành vào tháng 9-1936. Điểm đặt biệt của ga Nha Trang là có đoạn đường sắt vòng, bao quanh khu ga và thường gọi là đường vòng bóng đèn, tàu không phải trở đầu như các ga khác.


EN - In 1901, The French started the plan for the railway from Sài Gòn to Nha Trang. In 1913, the railway from Sài Gòn to Phú Vinh station, 5km from Nha Trang, was completed. In 1928, the railway from Nha Trang to Đà Nẵng was started and at the same time Nha Trang Railway Station was started and then inaugurated in September 1936. The most specific feature in Nha Trang Station was the surrounding iron bend fence, which made easy for trains not having to turn their heads like in other stations. This bend was called "Bend of Light".


 

Login

Lost your password?