HÒN CHỒNG
A NATURAL STONE SETTING
NHA TRANG - 1962 .
 

VN - Hòn Chồng là một quần thể các khối đá lớn do kiến tạo tự nhiên chạy dài từ chân ngọn đồi thôn Cù Lao ra tới tận biển. Lớp nằm dưới nước, lớp nổi trên mặt biển, lớp nằm giăng hàng, lớp chồng lên nhau.


EN - It was a big stone located naturally from the foot of the hill of Cù Lao village to the sea. There were rocks underwater, rocks above water, lining one after another, all naturally.


 

Login

Lost your password?