NHÀ THỜ GIÁO XỨ
DỤC MỸ, NHA TRANG
1963 .
 

Nhà thờ Giáo Xứ Dục Mỹ - The church of Dục Mỹ parish - Ninh Hòa - 1963


Nhà thờ Giáo Xứ Dục Mỹ tọa lạc tại Tân Trang, Ninh Sim, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Được xây dựng bắt đầu từ ngày 15-8-1958.


Đúng 2 năm sau đó, ngày 15-8-1960, Ðức Cha Marcel Piquet Lợi, Giám mục Giáo phận Nha Trang đã làm lễ khánh thành nhà thờ Giáo Xứ Dục Mỹ.


 
NHÀ THỜ GIÁO XỨ DỤC MỸ
icon-clock-3
1963
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?