parallax background

Tháp Bà Po Nagar, Nha Trang, 1969