THÍCH CA PHẬT ĐÀI
THE STATUE OF
SHAKYA BUDDHA
NHA TRANG - 1966 .
 

VN - Bên hông trái của chùa Long Sơn có đường lên núi Trại Thủy, một bức tượng màu trắng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ từ xuất hiện khi ta leo lên những bước cuối cùng. Đây là điểm nổi bật của ngôi chùa, bức tượng có thể được nhìn thấy từ khắp nơi trong thành phố. Tượng tọa lạc ngay trên nền cũ của chùa Long Sơn và được đúc bởi nhà điêu khắc Phúc Điền vào năm 1964. Phật đài cao 24m, đường kính đài sen 10m, phần tượng Kim thân Phật tổ cao 14m, tư thế tọa thiền, uy nghi giữa bầu trời.


EN - On the Long Sơn Pagoda's left side there is roadway leading to Trại Thủy mountain, a huge white statue of Sakyamuni Buddha begins to appear as you climb the final steps. This is the crowning glory of the temple, a sight that can be seen from all over the city. The statue is located on the spot of the original temple and was cast by the sculptor Phúc Điền in 1964. The height of the base and the statue are 24 meters and 14 meters respectively. The lotus pedestal diameter is 10 meters in length. The Buddha figure is solemnly in meditation position in the open sphere.


 
THÍCH CA PHẬT ĐÀI
icon-clock-3
1966
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?