GIAO LỘ ĐỒNG KHÁNH
- NGÔ QUYỀN
ĐỒNG KHÁNH
- NGÔ QUYỀN JUNCTION
SÀI GÒN - 1959 .
 

VN - Trước đây, Sài Gòn và Chợ Lớn vẫn là hai thành phố riêng biệt. Năm 1910, hai thành phố nhập lại thành một, gọi chung là thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn.
Từ năm 1916, đường Galliéni (của Sài Gòn) và đường Des Marins (của Chợ Lớn) được nối dài và gặp nhau ở đường Nancy (Nguyễn Văn Cừ ngày nay).
Năm 1952, phần của đường Galliéni chạy từ đường Nancy đến đường An Bình được đổi tên thành đại lộ Trần Hưng Đạo.
Năm 1955, trở thành tên mới của toàn bộ đại lộ, còn đường Des Marins trở thành đại lộ Đồng Khánh.
Kể từ năm 1976, đại lộ Đồng Khánh đã được biết đến như Trần Hưng Đạo B.


EN - A long time ago, Sài Gòn and Chợ Lớn were two separated cities. In 1910 the two cities were joined into one and named Sài Gòn-Chợ Lớn.
From 1916, Galliéni street of Sài Gòn and Des Marins street of Chợ Lớn were lengthened and they joined at Nancy street (Nguyễn Văn Cừ street now).
In 1952, the part of Galliéni street from Nancy street to An Bình street was renamed Trần Hưng Đạo avenue.
In 1955, this name was called for the whole avenue and Des Marins street changed to Đồng Khánh avenue.
In 1976, Đồng Khánh avenue was known as Trần Hưng Đạo B avenue.


 
GIAO LỘ ĐỒNG KHÁNH - NGÔ QUYỀN
icon-clock-3
1959
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?